torsdag 8 november 2018

Invandringen fortsätter till Sverige som nu inte har någon regering

Framtida utsikter om invandring till 
Sverige
Annie Lööf vill ha 
40 miljoner flera invandrare


Hur kan tossiga Svenskar rösta på denna märkliga kvinna?

MIGRATIONSVERKETS ASYLPROGNOS JULI, FÖR ÅREN 2018-2021 –
ÖVER 300.000 ASYL- OCH ANHÖRIGINVANDRARE

Migrationsverket presenterar idag sin prognos för asyl- anhöriginvandringen för åren 2018-2021 – totalt beräknas över 300.000 asylsökande och anhöriginvandrare komma till Sverige.

Över 300.000 personer beräknas komma till Sverige 2018-2021, varav 122.000 asyl- och 181.000 anhöriginvandrare.

Prognos Asylsökande:

2018 – 23.000
2019 – 29.000
2020 – 35.000
2021 – 35.000

Totalt beräknas alltså 122.000 asylsökande komma till Sverige under perioden.

Prognos Anhöriginvandring:

2018 – 44.000
2019 – 55.000
2020 – 41.000
2021 – 41.000

Totalt 181.000 anhöriginvandring under perioden.

INVANDRINGEN KOSTAR MYCKET, INGET KONSTIGT MED DETDet blir surrealistiskt att höra forskare tala om invandringens kostnader. 
Alla är överens om att den kostar 
uppemot 90 miljarder kr per år. 

Alla studier visar samma tendens, ändå har det länge varit politisk strid om det. Forskarna tycker det är märkligt.

Häromdagen presenterade Joakim Ruist på seminarium en ny studie från expertgruppen ESO, som visar på nettokostnaden för flyktinginvandringen (se mer i Samtiden här). Också opponenten, professor Mats Hammarstedt, menar att alla vet att det är så här. Invandringen kostar 1-2 procent av BNP per år.
Jag ser direkt tre kommentarer som måste göras.

1) Vad forskarna säger är att Sverigedemokraterna alltid haft rätt och alltid kommer att ha rätt om att flyktinginvandring är en betydande kostnad för svensk ekonomi.

2) Sverigedemokraternas motståndare, de gamla partierna, har aggressivt hävdat att SD har fel. Detta i strid med vetenskapens rön. Man har aktivt framfört rena lögner och stämplat dem som hävdar vetenskapliga fakta som rasister.

3) De etablerade politikerna har därmed grävt en grop som de nu själva faller i. De har först hävdat att invandringen är lönsam, sedan har de hävdat att invandringen kan bli lönsam om integrationen fungerar. Alltihop är en utopi, säger nu den ekonomiska forskningen.

Ruist tycker att man ändå kan lägga dessa stora summor på flyktinginvandring, men då uttalar han sig som privatperson och inte som forskare. Vad Sverige ska använda uppemot 90 miljarder kr om året till, är en politisk fråga. Vi är nog många, som anser att fattigpensionärerna har betydligt större moralisk rätt till dessa 90 miljarder än människor från andra delar av världen. Och Sverigedemokraterna vill använda en del av dessa medel för att göra mer för flyktingarna i deras närområde.

En sak borde Ruist forskning resultera i: ingen borde längre säga att integrationen kan bli bättre. Antingen accepterar vi de mycket höga kostnaderna eller så minskar vi invandringen. Var god välj.

Första halvåret i år har Sverige beviljat uppehållstillstånd i drygt 11.000 asylärenden, vilket trots allt är ungefär fyra gånger så många som övriga Norden tillsammans! Norge, Danmark och Finland ligger nämligen i snitt på mindre än 1.000 sådana tillstånd per land fram till maj/juni.Visst är det sant att den provisoriska lagändringen på tre år, där regeringen 2016 tvingades skärpa kraven för asyl- och anhöriginvandring med bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd, har givit en tillfällig effekt. Men det är knappast så att Sverige idag rör sig på någon ”miniminivå” om vi ser till Migrationsverkets senaste prognos, som gäller åren 2018-2021.

Sammanlagt beräknas 126.000 asylsökande få rätt att stanna. Därutöver kommer under denna period sammantaget närmare en halv miljon anhöriga samt arbetssökande från länder utanför EU/EES att antas söka uppehållstillstånd, om man också inkluderar förlängningar av de tillfälliga tillstånd som löper ut.

Det är alltså en myt att inflödet till vårt land sjunker jämfört med tidigare år. I år pekar det tvärtom mot totalt 135.000 beviljade uppehållstillstånd, vilket förutom asylinvandring inkluderar anhöriga i form av familjeåterförening, nyetablerade relationer, utomeuropeisk arbetskraft, samt i mindre utsträckning också gäststudenter. Färska uppgifter som jag har fått från Migrationsverket visar på att två tredjedelar av de 40.000 ansökningar som rör anknytningar under det första halvåret i år har beviljats. Det är en fingervisning inför framtiden.

Det finns inte heller någon hållfast plan för vad som ska göras med alla som får avslag. Regeringen har visserligen bestämt hävdat att ”ett nej ska var ett nej”, men mindre än hälften av de 100.000 asylsökande som Migrationsverket beräknar ska åka hem till och med 2021, väntas ge sig av frivilligt. Verket beskriver detta i termer av en ”utmaning” både för dem och Polisen. Det behövs nämligen fler kompetenta medarbetare i ”återanvändararbetet”. Dessutom tillkommer att minst lika många personer kommer att söka överprövning i de två migrationsdomstolarna, där allt fler ärenden avgörs.

Vi har alltså att förvänta oss ett mycket stort inflöde av icke-västliga migranter de kommande åren, med fortsatta betydande demografiska förändringar som följd. Det är viktigt att få helhetsbilden klar, så att vi kan få en öppen diskussion om kostnader och konsekvenser.

Men Annie Lööf vill att 40 miljoner muslimer skall kunna få invandra till Sverige. Tänk på det ni som röstar på Centern.
Kolla vad Annie Lööf säger här
Direktlänk
https://youtu.be/a-lo0cuEzhQ

Jag bäddar in sanningen här:

40 miljoner islamister eller invandrare 
önskar Annie Lööf

Spara klippet via  ClipGrab  här,    https://clipgrab.org/
På Clipgrab kan du ladda ned det mesta och ditt bästa
Hälsningar Thore

Svar från Jimmie Åkesson


Världens befolkning ökade år 2017
Med 82 miljoner.
I år den 8/11 2018 hitintills har Jordens befolkning ökat med
70 475 000
Det betyder att vid årets slut har Jorden ökat med
82 709 469 människor
Det betyder att 831 miljoner 717 tusen människor 
svälter och är undernärda.
Idag svalt 25206 människor ihjäl,
Det är 78 miljoner 390 tusen människor som svultit ihjäl i år.

Om Annie Lööf skulle mot okända faktorer bli
Sveriges statsminister, skulle muslimerna överbefolka Sverige.
Och Sverige skulle bli ett muslimskt land inom 1 år.

Vart skulle Svenskarna ta vägen?Om Val nu 2018-11-08

fredag 20 juli 2018

söndag 8 juli 2018

Mogens Camre skriver om Invandrarna och flyktingarnaDen 21/6 2016
Skrev Mogen Camre detta.


Flyktingar

“Flyktingar hoppas på ett bättre liv i Sverige – medan vi svenskar får hoppas på ett liv efter döden”

Eller ska vi avregistrera vårt svenska medborgarskap och bli “illegala”. Många är de fattiga svenskar som skulle behöva tandlagningar för 50 kronor. Löntagare betalar mer än hälften av lönen till stat och kommun i skatt. Att man blir så hårt beskattad för att man är ursprungssvensk är helt åt h-e!

Är hela svenska folket så massivt hjärntvättat, man undrar. FN 2030: Kriminellt att samla regnvatten och odla egna frön! Det blir kriminellt att samla in regnvatten, att odla egna frön i trädgårdstäppan och förbud för hemundervisning och lite annat smått och gott 2030.

Det är vad som står på FNs agenda på tåget mot? Våra ledare tävlar om hur man ska hjälpa människorna som tågar upp mot våra länder. Vanliga svenskar möter upp på stationer och vid färjor. De vill hjälpa men vet inte om att dom samtidigt stjälper framtiden för sina barn och barnbarn. Visst är det för sorgligt! För alla som kommer är inte i behov av skydd. De flesta är män i arbetsför ålder. Hur många är ISIS-krigare bland dom? Frågan kräver ett svar.ELITEN HAR EN PLAN


Denna enorma flyktingström ingår i planen mot en ny världsordning. Sen efter ett enormt debacle ska vi alla välkomna EN världsregering. Fråga er varför länderna ikring i mellanöstern inte hjälper till – Saudi och Israel t ex. Varför ska strömmen upp i Europa och Norden? Bland alla som kommer finns insprängda krigare – jihadister – som sen dom fått äta sig mätta och etablera sig kommer att vända sina vapen mot dig och mig.

Jihad über alles! Tittar man på dokumentärer om islam så sitter turban- och skäggprydda imamer och säger hur erövringen ska gå till: Vi ska ta länderna med hjälp av skägget och slöjan!
ParnassenHela artikeln. Sverige ska bli ett tredje världen land 2030 enligt FN

Enligt FN: s prognoser kommer Sverige att bli ett mycket fattigare land 2030, mycket värre än vad någon i den svenska regeringen visar.

Rapporten FN HDI (Human Development Index) förutspår en betydande minskning på svenska välstånd, till skillnad från sina nordiska grannar, som kommer behåller sina toppositioner och även förstärka dem globalt i längden.

År 2010 hade Sverige den 15: e plats i HDI ranking men enligt FN prognoser kommer Sverige att vara # 25 2015, och år 2030 på 45: e plats.

Sverige är ett av få länder med en sådan kraftig försämring från vad det hade under 2010. Finland visar en av världens bästa skolsystem, medan den svenska skolan har förlorat konkurrenskraft.

Färre hamnar på bidragsberoendet i sina nordiska grannländer, medan Sverige fortsätter att ha en större mängd familjehushåll tvingas leva på socialbidrag, som är ett par faktorer som orsakar den tappade global konkurrenskraft.

Negativa utvecklingen, eller snarare likvida kan exemplifieras med Orrefors Kosta Boda, som 1992 hade 940 anställda i Sverige och var en lönsam industri.

Idag är mindre än 100 kvar i företaget efter ytterligare minskningar och anpassningar kostnads ​​för att möta den globala konkurrensen.

Svenskar som inte håller med den planen riskerar att stämplas rasist, fascist, även nazist. "Vi hade en mycket bra land," Ingrid Carlqvist, sade en journalist. "Ett rikt land, ett trevligt land, och om några år, det landet kommer att vara borta." Här är FN-rapporten: 2010-2030 FN: s prognoser of Very High HDIs Bakom kulisserna


Läs också:

FN lanserar en ny plan för Den nya Världsordningen tillsammans med påven. I forna tider var Babylon det allra första försöket till att skapa en "global regering" och sedan dess har den globala eliten försökt att återskapa det Babylon de började med.

Löftet är alltid detsamma - eliten svär att de äntligen har listat ut hur man skapar ett perfekt samhälle utan fattigdom eller krig. Men i slutändan för alla dessa försök till utopi, urartar dessa till extrema former av tyranni.

Låt dig inte luras - Agenda 2030, är en plan för den nya världsordningen.

Det är bara att läsa dokumentet själv, och föreställa sig hur vår värld egentligen hade sett ut om de hade fått råda.

De vill i grunden förändra vår planet. Den frihet som du njuter av idag är helt enkelt inte acceptabel. Enligt eliten, är det det farligt att ge människorna dess frihet, eftersom de tror, att de förstör miljön och förorsakar samhällskaos.

Deras sätt att tänka, är det enda sättet för att uppnå den typ av harmonisk utopi för att reglera och kontrollera vad alla tänker, säger och gör. Deras lösningar innebär alltid en mer central planering med mer kontroll i sina egna händer.


Så vad tycker du?


Ska vi ge den globala eliten denna typ av makt och kontroll? Om inte, då behöver vi alla tala om denna lömska agenda medan vi fortfarande kan. Mogens Camre

Det är ett skrämmande faktum att Europas ledande politiker, med få undantag, inte kommer att erkänna verkligheten bakom den massiva invandringen till Europa. Från Merkel till Lars Løkke och mångkulturalisterna i Bryssel med Jean Claude Juncker i spetsen talar de om en nödsituation, en kris.

En kris är en kortsiktig kritiskt tillstånd, men vad vi ser nu är inte kort. Det finns en migration av enorma dimensioner, som bara har börjat. Naturligtvis flyr vissa människor från Islamiska Statens galna övergrepp, men det är bara en liten del av det invandrade flödet. Bakom varje krig finns en kamp om knappa resurser och Mellanöstern och Afrika håller resurserna på att ta slut. 

Den som följer utvecklingen, vet att det finns en massiv brist på vatten i många av de tätbefolkade områden, och därmed brist på mat. I Afrika, växer befolkningen med 500 miljoner var 15 åren i detta århundrade.Under de kommande 85 åren växer Afrikas befolkning, alltså sex gånger mer än EU: s befolkning, …från 1,1 miljard till 4,2 miljarder.

Varje föreställning om att EU ska kunna absorbera endast en bråkdel av denna befolkningstillväxt är vansinne. Lika absurt är tanken att vi ska kunna finansiera läger i Afrika och att ta itu med överbefolkningsproblemet på vägen. Europa är för litet och Europa kommer att dö om vi försöker.

Förutom Afrika, så finns befolkningstillväxten i Mellanöstern, därfödelsetalen i genom-snitt är fyra gånger högre än i Europa. Detta innebär attbefolkningstillväxten i

Mellanöstern och Afrika enbart under de kommandetio åren motsvarar hela EU: s befolkning på 500 miljoner. Om vi accepterar Angela Merkel och Bryssels fördelningsplan för invandrarekommer EU sprida nära en miljon invandrare 2015 i medlemsländerna. Medefterföljande släktträffar ger det en fyrdubbling på över ett år. Dessutomkommer, att en miljon nya invandrare i år ger nya miljoner som tror att de kanleva i EU och därmed ökar antalet till två eller fem miljoner år 2016, tio miljoner eller mer under 2017 och således en ofattbar skala. Invandring ärinte en kris, det är en permanent förändring som skulle förstöra livet i EU omvi inte stoppar det.

Folken i Mellanöstern och Afrika är fundamentalt annorlunda änvästerlänningar. De ser livet och världen på ett sätt som gör deras kulturoförenligt med vår, och som ni vet, är olika religioner och stammar ocksåoförenliga varför de mördar varandra. Att det kan finnas en rörelse som den Islamiska Staten, är för oss något som hör hemma i en kuslig apokalyptisk roman, men i Mellanöstern är det blodig verklighet. Det är inte vårt fel och det är inte vårt ansvar. Den uppfattningen att vi ska skicka våra alltför få sönerner och bekämpa dessa stamkrig, är huvudlös, utan västvärlden måstenödvändigtvis använda alla lämpliga medel för att krossa dessa barbarer.

Mellanöstern och Afrika är tillbakagående, många har uppenbarligen en önskan om ekonomisk återhämtning, men de är oförmögna att skapa den, och de är oförmögna att etablera demokratiska samhällen. De kan inte ens räkna ut hur man ska reglera sin befolkning, så att de kan försörja de barn de föder. Den uppfattningen att dessa människor rent allmänt kan komma hit och delta i vårt samhälle är önsketänkande. Det är en obetydlig minoritet som tycker som européer. Människornas kultur har förstört deras land, och i den mån som de kommer hit i stort antal, kommer de att förstöra EU.

Vi migrerar dumhet, vidskepelse, okunnighet, sjukdom och terroristhotet mot Europa, om vi inte bygger en fästning Europa, emot erövringshotet. En del naiva människor fabulerar om att Europa nu måste börja utveckla Afrika och Mellanöstern så att människor kan vara i sina hemländer.

Sagt i all välmening så har vi försökt med ett massivt utvecklingsbistånd och många engagerade människor har arbetat under 60 år för att få dessa länder på fötter igen. Det mesta är helt bortkastat. Så snart västerlänningar reser hem faller alla projekt samman på grund av oduglighet och korruption. Man kan inte göra om en kultur om folk inte själva vill, och det finns för få invandrarländer som vill. De flesta skulle hellre göra om våra länder när de kommer hit.

Om de europeiska ledarna inte vågar möta verkligheten, utan flyr in i föreställningen att det som nu uppenbarats bara är en kort övergång, så kommer invandringen drastiskt förändra det politiska landskapet. Det finns inget behov av partier och politiker som inte ser till folkens intressen i Europa som sin huvudsakliga skyldighet.

Mogens Camre

Kopierat av Thore Hult

tisdag 10 april 2018

Herr Suliman med tre fruar, 16 barn och 1,2 miljoner i bidrag har flyttat till småländsk idyll

Val i år 2018

Invandringsfrågor
Kommer att aktualiseras
Det kommer att bli
Heta knallande debatter

Tino på Almedalen 2017 "lögnen kommer ikapp dem"


 


Exklusiva invandrare

Herr Suliman med tre fruar, 16 barn och 1,2 miljoner i bidrag

Ur Samtiden, 
MÅNGGIFTESMANNEN I NACKA HAR FLYTTAT TILL MARKARYD – FRUAR HAR FÅTT BOSTÄDER BREDVID VARANDRA

Hämtat från Pettersons blogg

INVANDRING. Enligt tidningen Samtiden har den syriske mannen, Ahmad Suliman, sedan han förstått att Nacka kommun inte tänker låta dem bo kvar, regelbundet besökt socialkontoret i Nacka för att ett boende ska ordnas i Markaryds kommun, där mannen har släktingar.

Familjen har nu fått två lägenheter i det småländska samhället Strömsnäsbruk med 2 000 invånare. Tills vidare är den tredje frun skriven i Nacka, men man erfar att en tredje bostad är på gång.

– De har gått helt efter hans behov och ordnar tre boenden till hans tre fruar så att han kan alternera mellan dem och kunna behålla den livsstilen, säger Mikael Strandman.

Det kan tyckas uppseendeväckande att myndigheterna återigen underlättar för polygami, en familjebildning som inte är tillåten i Sverige. – Myndigheterna ändrar sig inte, de tycker det ska vara så här. De vill möjliggöra att han kan leva som han gjort hittills, säger Mikael Strandman till Samtiden.

Mannen från Syrien med tre fruar och 16 barn kommer att tvingas lämna sina tre bostadsrätter i Nacka, inköpta för totalt 14 miljoner kronor, efter de två etableringsåren, detta sedan Nackamoderaterna har fått kalla fötter i valrörelsen och ser till att bli av med problemet, säger ombudsmannen Mikael Strandman (SD).
TIDIGARE 2017-09-27. Herr Suliman med tre fruar och 16 barn saknade skyddsbehov, fick stanna ändå

INVANDRING. Polygamisten åkte på pilgrimsresor till Mecka flera gånger – troligen en högt uppsatt religiös ledare. “Fattiga har inte råd med det”, – menar en expert. Migrationsverket bedömde uppgifter om skyddsbehov som inte tillförlitliga – beviljade uppehållstillstånd ändå.

Samhällsnytt har tagit del av Migrationsverkets beslut i Nacka-polygamistens asylärende. Av beslutet framgår att mannen bodde i närheten av Islamiska statens huvudstad Raqqa som just nu är hårt ansatt av kurdiska styrkor. I december 2014 ansökte mannen om asyl i Sverige. I beslutet skriver myndigheten att mannens egna uppgifter om politiska förföljelser inte bedöms som tillförlitliga.

Men trots detta beviljades han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd – på grund av en regel om ett generellt skyddsbehov för alla syrier. Denna regel var Migrationsverkets nuvarande generaldirektör Mikael Ribbenvik med om att driva igenom i september 2013.

Mannen har sammanlagt 19 barn, av vilka 16 följde med till Sverige, tillsammans med sina tre mödrar.

Polygamistens uppehållstillstånd löper ut den 1 januari 2018. Efter det har han alla möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd för anknytning med sina 16 barn och 3 fruar. Alla de fick permanent uppehållstillstånd. Numera bor mannen med sin stora familj i Nacka i tre specialköpta bostadsrätter.

Läs mer på Samhällsnytt.

-Pettersson ser att mannen haft arbetstillstånd i Saudiarabien och varit där så sent som 2014. Han har alltså inte flytt till Sverige utan rest hit för att ta del av våra generösa bidrag…
TIDIGARE 2017-09-20. Syrisk familj får 1,2 miljoner i bidrag per år, det räcker inte så idag gav regeringen dem 38000 till

INVANDRING. Vi har tidigare rapporterat om Ahmad Suliman som fick uppehållstillstånd i december 2016 tillsammans med sina tre fruar och sina 16 barn. Migrationsverket hänvisade familjen till den välbärgade kommunen Nacka utanför Stockholm där lägenheterna är mycket dyra.

För att Ahmad och hans tre fruar skulle ha tillräckligt med plats köpte kommunen tre bostadsrätter på samma gata. Enligt Nacka kommun ska de bo där i 2-3 år tills de har möjlighet att flytta någon annanstans. Priset för skattebetalarna för de tre bostäderna var 5.450.000 kr, 3.300.000 kr och 5.200.000 kr till en kostnad av totalt 13.950.000 kr. Ahmad Suliman är 57 år gammal och är enligt folkbokföringen gift med alla tre fruar som är 40, 40, respektive 43 år gamla.

Nåväl, idag fick nyinflyttade herr Suliman från Syrien ytterligare en present av regeringen. De lägger ett förslag i budgeten om att höja barnbidraget med 200 kronor per barn och det gör 3.200 kronor i månaden eller 38.400 per år att spendera.

Detta till en troligen stenrik muslimsk familj från Syrien. I Syrien finns nämligen inga bidrag och mannen har försörjningsbördan och ingen behöver vara Einstein för att räkna ut att tre betydligt yngre fruar och 16 barn kostar en hel del. Den eventuella förmögenhet herr Suliman har gömt får han dock behålla.

Ett försök att titta på hur mycket familjen får i bidrag per ger en fingervisning om att Sulimans polare i Syrien om de tror på hans rapporter snart är på väg hit om de inte redan vet hur det är ställt i vårt land.

Det mesta av nedanstående och bidragen har Nya Tider publicerat. Titta in där.

Etableringsersättning: Totalt 27 104 kronor per månad. Alla fyra vuxna (maken och de tre fruarna) har rätt till så kallad etableringsersättning, vilket är en skattefri inkomst som betalas till ”nyanlända”. Detta ger 6 776 kronor per vuxen i månaden och alltså sammanlagt 27 104 kronor skattefritt.

Etableringstillägg: Totalt 12 800 kronor per månad. Familjen har också rätt till etableringstillägg, 800 kronor för varje barn under elva år och 1 500 kronor för varje barn däröver. En sökande kan få ersättning för maximalt tre barn och som mest 4 500 kronor per familj.

Eftersom polygami inte är en laglig familjebildning i Sverige räknas två av fruarna som egna separata hushåll, berättigade till stödet.
Hushåll 1: Mannen med en fru och sju barn. Ger totalt 4 500 kronor till hushållet.
Hushåll 2: Den andra frun är berättigad till 4 500 kronor för de tre äldsta barnen som bor med henne.
Hushåll 3: Den tredje frun är berättigad till 3 000 för de två barn som är över elva samt 800 för ett av de yngre, vilket ger 3 800 kronor.

Bostadsbidrag: Totalt 13 900 kronor: Familjen har också rätt till bostadsbidrag för alla tre lägenheter. I ena lägenheten bor mannen med äldsta frun och sju barn. Lägenheten är på 156 kvadratmeter och ger en uppskattad boendekostnad på 7 709 kronor. Det etableringstillägg som familjen har rätt till är inte bidragsgrundande, vilket betyder att vid beräkningen av hushållets inkomster ska den intäkten inte räknas med. Således ska beräkningen göras utifrån en inkomst på endast 13 552 kronor, vilket utgörs av hushållets sammanlagda etableringsersättning. Därmed är de berättigade till ett bostadsbidrag på 4 500 kronor skattefritt för den ena lägenhet. Detta har vi räknat ut med hjälp av tjänsten ”Kassakollen” på Försäkringskassans hemsida.

I den andra lägenheten bor en av fruarna själv med fem barn. Lägenheten är på 145 kvadratmeter och medför en boendekostnad av 7 165 kronor. Eftersom den bidragsgrundande inkomsten även i detta fall bara utgörs av etableringsersättningen innebär det ett bostadsbidrag på 5 200 kronor.

Den tredje frun bor med fyra barn i en lägenhet som är 92 kvadratmeteroch kostar 4 546 kronor i månaden. Det ger ett bostadsbidrag på 4 200 kronor.

Sammanlagt har familjen en bostadsyta på 393 kvadratmeter. Vilket gör knappt 20 kvadrat per person.

Några frågor?

måndag 14 augusti 2017

Villainbrott

Villainbrott
Är det invandrare som gör detta?
September 2016
AVESTA
Fredag 2016-09-02 kl 20.15 t.o.m. Lördag 2016-09-03 kl 13.00, Blåbärsvägen, villainbrott. Någon har brutit sig in i huset då ägaren inte var hemma. Det var oklart vid anmälningstillfället vad som var stulet.
Fredag 2016-09-02 kl 18.00 t.o.m. Lördag 2016-09-03 kl 15.30, moren, villainbrott. Någon har brutit sig in i ett hus och stulit en kniv och ett antal vinflaskor.
Söndag 2016-08-21 t.o.m. Lördag 2016-09-03, Birger Carlssons väg, stöld. Någon har på okänt sätt tagit sig in  på vinden till ett tidvis obebott hus, ett garage och en friggebod på platsen. Det var vid anmälningstillfället oklart vad som eventuellt stulits.
Torsdag 2016-09-01 kl 16.00 t.o.m. Söndag 2016-09-04 kl 13.00, Älgstigen, villainbrott. Någon har brutit sig in i villan genom en altandörr. Bl.a. har smycken stulits.

2016-09-03
23.25 Halmstad, inbrottEn villa på Östra Stranden har utsatts för inbrott under kvällen. Någon har tagit sig in i huset genom en glasruta på baksidan. Ett kassaskåp innehållande bland annat smycken har stulits. 

02.24 Laholm, inbrottVäktare upptäcker att Sjökulla Förskola utsatts för inbrott. Okänt vad som stulits

Borlänge

Lördag 2016-09-03 kl 20.00 t.o.m. Söndag 2016-09-04 kl 07.15, Cirkelgatan, inbrottsstöld i container. Två containrar på platsen har brutits upp, och diverse verktyg har stulits.

Fredag 2016-07-15 t.o.m. Söndag 2016-09-04 kl 11.30, Sveaborgsgatan, inbrott i flera källarförråd. Bl.a. hade mattor och fiskespö stulits.

Söndag 2016-09-04 kl 15.00 t.o.m. Söndag 2016-09-04 kl 16.00, Kornstigen, inbrott i garage. Någon har brutit sig in i ett garage och stulit bl.a. en cykel.

Falun
Lördag 2016-09-03 kl 18.45 t.o.m. Söndag 2016-09-04 kl 00.45, Blockhusvägen, bostadsinbrott. Under tid då de boende varit borta har någon brutit sig in i huset genom ett fönster. Det var vid anmälningstillfället okänt vad som stulits.

2016-09-04 12:35, Inbrott, Halmstad

Bissmarksgatan Anmälaren upptäcker inbrott.
Tjuven har gått in via balkongdörren.
Tekniska prylar som telefon och mobil har tillgripits. Polisen varit på plats och skrivit anmälan.

Organisation

Polisen Halland

MORA
Söndag 2016-08-14 t.o.m. Lördag 2016-09-03 kl 14.00, Skäjsnäsvägen, inbrott i lada. Någon har brutit sig in i en lada vid ett fritidshus. Diverse sågar och andra verktyg har stulits. Söndag 2016-08-21 t.o.m. Lördag 2016-09-03 kl 17.00, Skäjsnäbbsvägen, inbrottsstöld. Någon har brutit sig in i en vedbod vid ett fritidshus och stulit ett elverk och en cirkelsåg.

AVESTA

Söndag 2016-09-04 kl 22.00 t.o.m. Måndag 2016-09-05 kl 05.00, Älvbrovägen, stöld. Någon har på okänt sätt tagit sig in på vandrarhemmet Älvbro och brutit upp ett skåp och tagit bland annat en tv och digitalboxar.


2016-09-07 06:24, Sammanfattning kväll och natt, Halland

Det har varit en normal kväll/natt och inga större händelser har rapporterats till polisen. Dagens presstalesman är Thomas Fuxborg och till kvällen kommer Stefan Gustafsson.
00.04 Falkenberg, inbrottVid Fridhemsvägen är det en man som gör inbrott på Ahtis Såg-motor. Det saknas en motorsåg och mannen sågs lämna platsen i en bil. 
04.30 Halmstad, inbrott i bostad
Vid Nyelundsvägen upptäcker en familj att det varit inbrott i bostaden under tiden de legat och sovit. Någon har tagit sig in i bostaden via ett köksfönster som stod på glänt. Det saknas smycken och matsilver. 

Organisation

Polisen Halland


2016-09-09 22:01, Stöld/inbrott, Sandviken

En fastighet på Kusbackavägen i Kungsgården har haft påhälsning av tjuvar.
Inbrottet upptäcktes de en familjemedlem kom hem och hittade flera dörrar på vid gavel. Vad som tillgripits är i nuläget okänt då platsen spärrats av för teknisk undersökning för att binda ev. gärningsmän till platsen och stölden.

Organisation

Polisen Gävleborg


2016-09-09 06:00, 

22.34 Laholm, inbrott i skolaLarm kommer från Lagaholmsskolan. Polispatrull som skickats till platsen konstaterar att skolan utsatts för inbrott. Okänt vad som stulits.

2016-09-10 00:12, Stöld/inbrott, Sandviken

Inbrott i garage i Järbo.
Ett inbrott i ett garage skedde på Kungsforsvägen i Järbo vid midnatt. Det var en person hemma som hörde garageporten slå igen och sprang ut. Just då lämnade en mörk personbil platsen. Låset till garaget var uppbrutet och väldigt tillrört där inne. Patrull kallades till platsen och trålade runt i närområdet och anträffade den aktuella bilen. De tre personer som anträffades i bilen greps för inbrotet. Garaget är avspärrat för teknisk undersökning för att binda de gripna till platsen och brottet.

Organisation

Polisen Gävleborg


2016-09-11 14:25, Stöld/inbrott, Laholm

På Öringevägen har ett inbrott upptäckts.
Okänd person har tagit sig in i bostaden genom att krossa en ruta. Ur bostaden har bland annat stulits TV och datorer. Polis är på väg för att göra platsundersökning och skriva en anmälan.

Organisation

Polisen Halland


2016-09-12
Kl 0136. Halmstad, inbrott i Ur&Penn butik
Väktare larmar polisen till Brogatan. Gärningsmännen har kastat in ett brunnslock genom fönstret. Oklart vad som är tillgripet. Ingen person är gripen.Polisen skriver anmälan inbrott i butik.


2016-09-14 18:58, Inbrott, Karlskrona

Inbrott i villa, Kulinggatan, Karlskrona.
Under dagen har det skett ett inbrott i en villa på Kulinggatan. Troligtvis har tjuven/tjuvarna tagit sig in via ett fönster. I nuläget oklart vad som stulits. Polis kommer att åka till adressen för brottsplatsundersökning samt anmälningsupptagning.

Organisation


Polisen Blekinge


2016-09-16 06:22, Sammanfattning kväll och natt, Halland

Det har varit en normal kväll/natt och inga större händelser har rapporterats till polisen. Dagens presstalesman är Thomas Fuxborg.
02.17 Halmstad, stöldI Skedala vid Blomängsvägen är det två män som springer runt i olika trädgårdar och stjäl saker. En hundpatrull kommer till platsen och efter lite spårning så grips båda tjuvarna. De hade bland annat stulit en högtryckstvätt och blomkrukor.
04.16 Halmstad, inbrott i bostad
I Snötorp vid Åvägen vaknar ett äldre par i sin bostad av att en person befinner sig där olovligen. De ser en skuggfigur lämna bostaden via altandörren. Tjuven har tagit sig in i bostaden genom ett öppet fönster. Det saknas bland annat kontanter.

Organisation

Polisen Halland


2016-09-17
07.12 Stöld, Halmstad
Det har under natten varit inbrott i en bostad på Sjögången. Medan de boende låg och sov har någon brutit sig in i bostaden och stulit smycken m.m. Polis kallas till platsen för att ta upp en anmälan samt för att säkra eventuella spår.

Organisation

Polisen Halland


Kan det vara tiggare som är ute på natten?2016-09-17 12:53, Stöld/inbrott, Halmstad

Det har varit inbrott i en bostad på Bäckvägen.
Oklart när inbrottet skett, ev. igår kväll. Det saknas bl. a. smycken. 

Organisation

Polisen Halland


2016-09-17 15:10, 

En person på Danska vägen upptäcker brytskador på två av sina fönster. Troligtvis har dessa inträffat under natten.
Gärningsmannen har inte lyckats ta sig in i bostaden.

Organisation

Polisen Halland2016-09-18 02:38, Inbrott, Gävle

Inbrott på ett apotek i Valbo köpcentrum.
Polis kallades till köpcentrumet med anledning av flera inbrottslarm. Polis sökte igenom köpcentrumet med hjälp av väktare utan att kunna hitta någon eller några gärningsmän. Polismänen kunde konstatera att det var tillrört i apoteket bland läkemedel, men kunde inte säga om något hade stulits.
Utanför köpcentrumet anträffades en falskskyltad personbil som var stulen i Stockholm veckan innan. I personbilen fanns nyare maskiner som beslagtogs då de kan antas vara stulna.
Ägaren till den stulna bilen kontaktades och den bärgades till märkesverkstad för reparation av tändningslås

2016-09-18
00.46 Stöld, Halmstad
Pågående inbrott på Sturegymnasiet, Engelbrektsgatan. Väktare ser två personer springa från platsen. Ingen gripen. För närvarande är det oklart om/vad som stulits.


2016-09-18 01:46, Stöld/inbrott, Sölvesborg

Inbrott i hotellförråd, Järnvägsgatan.
Polis åker till Järnvägsgatan med anledning av ett pågående inbrott i ett förråd tillhörande ett hotell. Tre misstänkta gärningspersoner grips i närliggande område. Det är initialt oklart vad gärningspersonerna kan ha fått med sig från förrådet. De gripna är två män och en kvinna.

Organisation

Polisen Blekinge


2016-09-18 08:43, Stöld/inbrott, Halmstad

Det har under natten varit inbrott i en bostad på Stallgatan.
Under tiden de boende låg och sov har något brutit sig in villan via ett källarfönster. Polis kallas till platsen för att ta upp en anmälan samt för att säkra eventuella spår.

Organisation

Polisen Halland


2016-09-18 09:41, Stöld/inbrott, Nordanstig

En grov stöld genom inbrott i bostad har inträffat under natten i Norrfjärden Gnarp. När målsäganden kommer hem är ytterdörren uppbruten och det saknas vedklyv, röjsåg och en skruvdragare. Polisen har genomfört en brottsundersökning.

Organisation

Polisen Gävleborg


Är det tjuvar från Öst?

2016-09-06 12:00, Stöld, Blekinge

Flera inbrott på vindkraftverk i Blekinge och Kalmar län.
Under augusti och september har minst tre vindkraftverk i Blekinge och Kalmar län haft inbrott och stölder av kablar. Inbrotten är avancerade, livsfarliga och orsakar skador för mångmiljonvärden.
Vindkraftverk i Rockneby och Vassmolösa i Kalmar län samt senast i Ramdala i Blekinge har hittills drabbats av inbrotten. Ramdalainbrottet genomfördes den 5 september.
Vid inbrotten bryter sig tjuvarna in i själva vindkraftverket och kapar loss högspänningsledning. Tekniker som jobbar på vindkraftverkan uppger att kapa högspänningsledningarna är mycket riskfyllt.
Därefter klättrar tjuvarna upp minst 80 meter i vindkraftverken och kapar loss kablar. Även denna klättring är självklart också mycket riskfylld. Kablarna klipps loss från kabelstegar längs med hela vindkraftstornet och därefter kopplas ett fordon till kabeln på marknivå och kabeln dras ut från vindkraftstationen.
Vid de tre inbrotten har kopparkabel till ett sammanlagt värde av minst 500 000 kronor tillgripits. Kostnaderna för att återställa ett vindkraftverk efter inbrott uppskattas till ca 680 000 kronor och då är produktionsbortfallet inte medräknat.
Vid varje inbrott stjäls kablar som väger minst ca 2.5-3 ton.
Polisen efterlyser nu tips om inbrotten i vindkraftverken och uppmanar folk som bor i närheten av vindkraftverk att vara observanta på främmande bilar som kvälls- och nattetid rör sig runt vindkraftverk och ringa polisen om man ser något.
Frågor från media om inbrotten på vindkraftverken besvaras av förundersökningsledare Bert-Ola Mayskär, Karlskrona som nås via tfn 010-56 20469.

Organisation

Polisen Blekinge


Är detta också tjuvar från öst?


2016-09-07 00:14, Stöld, försök, Karlshamn

Fyra män gripna efter stöldförsök, Pukavik.
En uppmärksam polispatrull kontrollerade en bil som stod parkerad på en busshållplats längs med gamla E22 i Pukavik. I samband med kontrollen märkte man att ett flertal personer sprang in i skogen från en närliggande villatomt efter en signal från föraren i den aktuella bilen.
Personerna fångades in och det konstaterades då att man försökt att stjäla bränsle från en bil i en carport på villatomten. De fyra männen greps misstänkta för försök till stöld.

Organisation

Polisen Blekinge2016-09-07 05:28, Stöld/inbrott, Jönköping

Inbrott, Jordbrovallen, Jönköping
Inbrottslarm inkommer ifrån Jordbrovallen och när patruller kommer till platsen kan det konstaterats att någon brutit sig in i kansliets lokaler. I närområdet anträffas gods, i form av bland annat en projektor, slängt. Efter sökande i området, av bland annat polishund, påträffas tre män som misstänks och grips för brottet. De är förda till polisstationen i Jönköping där vidare förhör kommer att hållas med dem. Två av männen är i 20-årsåldern och den tredje är för närvarande okänd. En teknisk undersökning kommer att genomföras på platsen. Åklagare kommer sedan kontaktas för beslut om eventuellt anhållande.

Organisation

Polisen Jönköpings län2016-09-10 16:46, Stöld, Jönköping
Grov stöld, Idas Park, Torpa, Jönköping
Samtal inkommer ifrån mamman till en 9-årig pojke med anledning av att sonen blivit frånstulen sin mobiltelefon då han befann sig i Idas Park på Torpa. Enligt sonen hade en grupp på 5-6 killar i 15-årsåldern kommit fram till honom och en av dem skall ha tagit mobiltelefonen och sedan sprungit ifrån platsen. Ett vittne som såg händelsen sprang efter gärningsmannen varpå denne kastade mobiltelefonen ifrån sig. Målsäganden har fått tillbaka sin telefon och patrull har pratat med både honom, vårdnadshavare samt vittnen. En anmälan avseende grov stöld kommer att upprättas och ärendet kommer att utredas vidare. I nuläget finns ingen misstänkt.
Organisation
Polisen Jönköpings län2016-09-12 07:15, Stöld/inbrott, Sölvesborg

Inbrott i företag.
Polis kallas till Thure Carlssons väg med anledning av att det har varit inbrott i ett företag. Man hade bland annat tagit ett kassaskåp.
Det aktuella kassaskåpet anträffades av en privatperson lite senare på morgonen i närheten av Valje.
Kassaskåpet är återlämnat till ägaren.

2016-09-15 04:47, Stöld/inbrott, Jönköping

Stöld, Rosenlundsskolan, Jönköping
Väktare kontaktar ledningscentralen med anledning av att de fått ett inbrottslarm ifrån Rosenlundsskolan. Väl på plats kan väktaren konstatera att någon varit inne i en av lokalerna. Gärningsmannen har tagit sig in i fastigheten genom en dörr. Det är, för närvarande, oklart om något tillgripits. Patrull har varit på platsen och tagit uppgifter för en anmälan samt genomfört en brottsplatsundersökning.

Organisation

Polisen Jönköpings län


2016-09-16 07:27, Inbrott, Östersund

Inbrott på företagsområde, Odenskog.
Verktygslådor tillgripna. Även skadegörelse inne på området. Polis skickas till platsen för platsundersökning.
Uppdatering 09:57
Platsundersökning genomförd, vissa spårsäkringar gjorda. Ärendet överlämnas till lokalpolisområdet.

2016-09-20 06:45, Stöld, Kungsbacka

Stöld av grävmaskin i Kungsbacka
Polis kallas till kommunens upplag vid Inlagsleden. Under natten har en grävmaskin stulits och tjuven/tjuvarna har försökt stjäla ytterligare en grävmaskin på platsen. 
Den stulna grävmaskinen är av fabrikat, Cat och den är gul. Den stals med en påkopplad släpvagn.

Organisation

Polisen Halland

2016-09-19 06:00, Sammanfattning kväll och natt, Halland

Godmorgon. Natten har enligt vakthavande befälet varit lugn. Drygt 200 händelser har hanterats var av drygt 20 i polisområde 5, Halland Dagens presstalesperson är Hans Lippens och under kvällen tjänstgör Peter Adlersson
18 sept Kl 23:39, Mölndal, Stöld
Polisen larmas till Toltorpsgatan angående pågående stöld. Två män och en kvinna bryter sig in i garagen. Polisen anländer och griper samtliga för försök till stöld.  Alla tre är i 20 års åldern. 
Åklagaren anhåller alla tre och vidare förhör sker under dagen. 

2016-09-21 09:04, Tillfälligt obemannat, Halland

Ingen presstalesman på plats mellan ca kl 13.00-14.00.
Pga möte kommer det inte finnas någon presstalesman på plats under ovan tid. Händelser uppdateras ej, mediatelefonen kopplas över till RLC.

Organisation

Polisen Halland


2016-09-23
01.15 Halmstad, inbrott

Polis larmas till ett inbrott i en reklamfirma på Rörkullsvägen. Polis som kommer till platsen konstaterar att en glasruta krossats och tjuvarna kommit in den vägen. Okänt vad som stulits. Ingen misstänkt hittas.
Skadegörelse på asylboende

Skadegörelse på asylboende


KARLSKRONA  2017-08-13Polisen larmades efter att en kille på ett asylboende på Borgmästargatan blivit aggressiv då det inte fanns några rena tallrikar. Han uppmanade personalen att diska åt honom, men de talade i stället om vart det fanns rena tallrikar. Killen som är i 17-års åldern ska då ha rivit ner micro, fat med mat och slagit sönder porslin.

tisdag 23 maj 2017

Vi vill inte ha invandrande terror

Invandrings-Terror
Vad hände i Manchester?

Vad säger President Trump
Lyssna
Driv dem ut
Driv terrorn ut.

Vi gillar det President Trump säger