onsdag 20 augusti 2014

Invandring & immigration

Jag vill uppmärksamma

Jag vill visa

 

DETTA

 
Invandring och fertiliteten
I och med Lampedusa så har invandrings-debatten på något sätt fastnat i träsket om legala vägar för folk att ta sig till Europa. Detta innebär förstås endast att mångkulturalisterna och invandrarna vill att det skall bli avsevärt enklare för massorna att ta sig till Europa och att kraven skulle vara absolut noll på de som kommer. Problemen som uppkommer är i slutändan ändå skyfflade på den vite mannens bord som sitter i en kanska skev "damn if you do, damn if you don't"-situation.

Problemet som dock aldrig tenderar att komma upp på bordet är frågan om den extremt höga fertiliteten i tredje världen. Generationsväxlingarna sker dessutom avsevärt snabbare, med en början innan 20-års åldern med barnkullar i intervallet 5-9 stycken, medan man i västvärlden rutschar in och över 30-års gränsen innan det första och ofta enda barnet kommer till familjen.

Om vi studerar lite data från EU och jämför med exempelvis Nigeria, som dessutom inte har den högsta fertiliteten på den Afrikanska kontinenten så ser vi hur det ser ut.
EU med ca 504 miljoner invånare hade en fertilitet på 10.27 per 1000 invånare, Nigeria med 170 miljoner invånare hade en fertilitet på 39.23 - med dessa siffror landar vi på att det i hela EU föddes ca 5,2 miljoner barn medan Nigeria hade 6,7 miljoner nyfödda under 2012. Vad som ännu bör kommas ihåg: I Europa så är det växande antalet icke-Europeiska immigranter starkt representerade bland barnföderskorna.

Nigerias befolkningsökning beräknas vara 2,55% årligen vilket innebär att med ett sådant tempo fördubblas befolkningen på mindre än 28 år. Från år 2000 har befolkningen där ökat med 50 miljoner människor och detta är alltså ett enda land på den afrikanska kontinenten som står för ca 15% av den totala befolkningen i Afrika. Med andra ord är befolkningstrycket där enormt och om så Europa tog emot 5 miljoner Afrikaner årligen, och totalt underminerade vår egen demografi inom ett fåtal år, så skulle detta endast vara spillet av den enorma folkmassa som tillförs den Afrikanska kontinenten varje år. Och detta är då endast Afrika, ett stort tillägg kommer från Mellanöstern varifrån det huvudsakliga inflödet hittills varit som störst.
Detta medan Europeerna snabbt blir färre, och med födseltal kring 1.5 eller färre per kvinna så sker det generationsmässigt mer än en 25%'s minskning.

På något sätt har denna fråga totalt undvikits i invandringsdebatten. Själv har jag dragit slutsatsen att frågan är den mest centrala av alla delar av invandringsdebatten, men frågan vidrörs inte för att ansvaret i denna fråga kan inte skjutas över på Västvärlden, utan den är helt förankrad i de individuella ländernas interna frågor, varför den inte är "bekväm". Enklare är det att beskylla Europeer för brott då folk självmant försätter sig i fara på grund av att inte Europeerna flyger in vem som helst som vill komma till Europa. Är detta dock ett korrekt antagande? Lite förundrad är jag över faktumet att partier som i högre grad värnar om Europeernas framtid inte starkare lyfter fram frågan, utan tydligaste uttrycket jag hört om detta var för ett flertal år sedan då en FN-anställd, som föredrog att förbli anonym, i en intervju kallade denna fråga elefanten i rummet som ingen talar om.

Om 90% av befolkningen har en fertilitet på 1,5 och 10% av befolkningen har en fertilitet på 4,5 så kommer den 10%-iga befolkningen, efter 2 generationer, att ha flera barn än den ursprungliga 90%-iga befolkningen har.


Lyssna på del två


 
 
 

Men det kommer också till Europa

från AFRIKA
 
och vidare till Sverige
 
   


Muslimsk immigration till Spanien

Muslimsk Problem i Holland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmark har stora problem med

Muslimer

  Danmark stänger gränserna
 
 
 
 
 
 

Sverige

 
 
 
 
 
Hamburg
 Se gärna på min andra blogg  Här   Det islamska infernot
 
Eller till denna blogg                      Kylinge city
  
 

OM

Roy Beck

Många pekar på sjunkande födelsetal i tredje världen och menar att detta demografiska problem efterhand löser sig självt, men än så länge och inom överskådlig framtid är födelsetalen såklart skyhögt mycket högre än i den vita världen. Och de lär förbli högre, eftersom tredje världens människor generellt sett är betydligt mer religiösa än vita och en demografisk grundregel är att religiösa föder fler barn än icke-religiösa.
Detta är något som jag de facto hört, men med enkel logik, som du redan pekar på, så kommer vi inte att se denna förändring på en tid och med tanke på fertiliteten så kommer befolkningen i dessa "utsatta" länder att hursomhelst fördubblas inom ett antal årtionden. Frågan är då att kan det med en sådan utveckling på verkligen ske en tillräckligt snabb utveckling för att fertiliteten skall sjunka snabbt, eller kommer däremot följande fördubbling av befolkingen inom ett aningen längre intervall. I det skedet är vi sedan länge i den situationen att de vita europeerna i Europa i det närmaste urvattnats och exempelvis Afrika har över 4 miljarder invånare. Och det är inget överdrivet antagande att detta är situatinen inom detta sekel. Med nuvarnde tempo skulle det ske på kring 60 år.
Roy Beck tar upp lite av det du skriver på ett väldigt pedagogiskt sätt med hjälp av tuggumikulor:
 
 
Ser man videon så inser man att de få vi hjälper varje år är en droppe i havet. Plus att antal behövande ökar varje år i en mycket högre takt än vad vi kan ta emot. Inte ens om vi skulle mångdubbla invandringstakten skulle vi kunna hålla jämna takt med antal nya människor som föds i fattigdom, konflikter eller andra problem varje år.

Roy Beck tar också upp en annan detalj som visserligen ibland tas upp i debatten, men som kanske inte alla förstår konsekvenserna av. De vi hjälper är inte de som har det svårast utan de vi hjälper är ofta de som har det lite bättre. Så vår invandringspolitik hjälper väldigt få människor i riktig nöd plus att vi dränerar dessa länder på kompetens (nåja, gäller kanske inte Somalia, men från många andra länder är det så).

Roy Becks slutsats är att man måste hjälpa folk på plats. Det är det enda hållbara sett på sikt. Dvs precis samma sak som SD säger. Roy Beck gör verkligen ett bra jobb i den där videon. Absolut något man bör lyfta fram för bekanta under sådana debatter.

Problemet med SD:s retorik är, som jag anser det vara, att man lyfter fram närområden som om befolkningen skulle vara i det närmaste statisk - eller i alla fall inte lyfter fokuset även till befolkningstillväxten. Jag känner folk, helt normala individer med utbildning, som trott att tredje världens befolkning minskar på grund av situationen de är i. Starkare måste det lyftas fram, precis som Beck gör, att det årliga tillskottet de facto är enormt.
Invandringen är såklart helt meningslös ur en rent nationell synvinkel - vi behöver den inte. Men debatten går inte ut på logiska argument utan känslomässiga. Vi måste hjälpa baaarna, vi måste se till alla människor lika rättigheter, vi har ansvar för hela väärldeen

Utan att ifrågasätta och utmana de känslomässiga grunderna i debatten så kommer vi att förlora. Vi måste påpeka att föräldrar har ansvar för sina egna barn, att länder har ansvar för sina egna medborgare och att döden och fattigdom är lika naturliga som livet självt. Det kommer alltid att finnas fattiga och det kommer alltid att finnas död. Vi varken kan eller ska försöka hjälpa tredje-världen folk eftersom det är deras egen karaktär, njutningslystnad och brist på moral som gör att deras länder är sådana skithål. De måste rensa upp sin skit själva och inte få hjälp av oss.
Av någon anledning så ser de flesta människor det som en självklar rättighet att en kvinna ska få föda hur många barn hon vill, när hon vill, och att hon kan förvänta sig att andra (även främlingar) ska direkt eller indirekt försörja hennes skitungar. Jag antar att det delvis har att göra med biologi, det är djupt förankrat inom oss att skydda unga barnhavande kvinnor för att arten ska leva vidare. Men om man tänker lite längre så är det kvinnans ansvar om barnet skapas från första början. Så fort en kvinna har blivit gravid ska hon ha allt serverat på silverfat och alla tycker synd om henne.
Denna tråd borde vara klistrad då frågan är helt central för Sveriges- och världens invandringspolitik. Jorden är överbefolkad och vi använder för mycket naturresurser. Det finns inga tecken på att 3:e världens fertilitet håller på att avta. Somalia för 50 år sedan hade 2 miljoner invånare, idag är det 10 miljoner invånare. Om 50 år till finns det 50 miljoner somalier bara i Somalia. Att som i Sverige kunna producera hur många barn du vill och kräva att någon annan betalar/tar hand om dom är absurt. Hela systemet kommer så småningom braka ihop och det enda som hänt är att vi även gjort 1:a världen till 3:e världen.

Problemen måste lösas på plats, inte genom att ta hit problemen och låta problemen i hemländerna växa. Men med ett medel-IQ på 68 som i Somalia och flera andra afrikanska länder och en inavelskvot på ca 50% i hela arabvärlden finns det en stor risk att problemen aldrig kan lösas på plats. Lösningen är fortfarande inte att ta hit problemen och dra ner Sverige till samma låga nivå som problemländerna.

Att bygga Sveriges pensionssystem på en befolkningspyramid är inte heller så genomtänkt...
 
Afrikanerna föder mängder med barn, trots att barnen från början är dömda till ett liv i svält och fattigdom. Afrikanerna borde inse att framtiden är dyster för deras stora kullar barn. Likväl så fortsätter dom föda enorma mängder barn.

Det finns inte en chans att bistånd utifrån ska kunna åtgärda fattigdomen, samtidigt Afrikas befolkningsmängd bara fortsätter att explodera.

Sidan Exponerat har vågat beröra denna känsliga fråga. I 3 delar förklarar Exponerat vad hjälpen till Afrika har lett till för konsekvenser:
Sluta skänk pengar till Afrika! Befolkningen väntas dubbla till 2050!
Ge inga pengar till Afrika! – Del II
Ge inga pengar till Afrika! – Del III

Bistånd från rikare länder har medfört att fler barn överlever. När dessa barn har blivit vuxna, så fortsätter dom att skaffa lika många barn som sina förfäder. Resultatet har blivit att en ännu större befolkning än förut lever i misär.

Afrikanerna ser 1 förhoppning om ett bättre liv. Den möjlighet som afrikanerna ser, är tyvärr inte en minskad mängd barn.
- Nej, deras förhoppning är att kunna ta sig till rikare länder, och där kräva att få ta del av dessa länders välstånd.
Det är ett ypperligt exempel på afrikaner som anser sig vara berättigade till att få bo i Europa. Deras anledning är dom vill ha ett bättre liv, och dom anser att Europa ska ge dom det liv dom önskar.
- Ja.
Då ska man dessutom komma ihåg att Somalia har haft en lång period med ett mycket brutalt krig. Blodiga krig leder vanligtvis till minskad befolkning. Men inte i Somalia. Somaliernas fenomenala reproduktionsförmåga har, med råge, kompenserat för dödsfall och utvandring i samband med kriget.
Jag har en faktabok från 1975 hemma. Där står det att Somalia har en befolkning på 2 miljoner. Så den demografiska ökningen i procent är betydligt högre än vad du tror.
Fyfan. Mörkerfolket anser sig ha rätt till vårt land. Sedan firar de med kravaller och bilbränder. Åk hem!
Titta på detta!

http://www.youtube.com/watch?v=0RLD9RlJPpI

Eller se på Exponerat
http://islamversuseurope.blogspot.se/2013/10/lampedusa-in-hamburg-we-are-here-to.html
 
Kopierade dela av
Thore Hult
 
Skall man dölja sanningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar